เทศกาล นวราตรี

อินเดียเป็นแหล่งรวมอารยะธรรมศาสนาหลายอย่างอยู่ที่นั่นและเทศกาลที่อุทิศตนเพื่อ การสักการบูชาประจำปีแด่พระแม่ทุรคา คำว่า นวราตรีนั้น หมายถึงคำว่า เก้าคืน ในภาษาสันสกฤต ในช่วงเก้าคืนนี้จะมีการบูชา พระแม่ทุรคาและพระแม่ปารวตีในภาคปางต่างๆเก้าปางด้วยกัน และในวันสุดท้าย คือ วันที่สิบมักจะเรียกว่าเป็น วันวิชยาทศมี หรือ วันดุเซร่า ซึ่งเป็นวันที่สำคัญสุดของเทศกาลนี้ และมีการเฉลิมฉลองทั่วไปทั้ง ประเทศอินเดียงานนวราตรี ถ้าแปลตรงตัว ก็คือ เก้าคืน นั่นเอง เป็น งานเทศกาลที่อุทิศตนเพื่อ การสักการะบูชาประจำปีแด่พระแม่ทุรคา...