เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ หรือ กินแจเป็นประเพณีโบราณแบบลัทธิเต๋าที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันจะเห็นได้จากคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราจะเริ่มต้นจินเจตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมานานแล้ว โดยมีตำนานเล่าขานกันหลายตำนาน ปัจจุบัน เทศกาลกินเจจัดขึ้นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ตลอดจนหมู่เกาะเรียวในอินโดนีเซียและอาจมีในบางประเทศเอเชีย เช่น ภูฏาน ญี่ปุ่น เกาหลี...