Diwali เทศกาลแห่งไฟ

   เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในประเทศอินเดีย ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่สำคัญต่อชาวฮินดูในอินเดียอย่างมาก รวมถึงเป็นการจัดขึ้นตามปฏิทินของฮินดู เทศกาลแห่งไฟ นี้จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จัดขึ้นตามแต่ละพื้นที่ของประเทศ ซึ่งผู้คนชาวอินเดียจะฉลองด้วยการจุดไฟ และแสงไฟจากตะเกียงเทียน รวมไปถึงการจุดพลุเฉลิมฉลอง

เทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าที่สำคัญของชาวฮินดู ที่เคารพนับถือ โดยเฉพาะพระลักษมี ซึ่งเป็นเทวีแห่งความมั่นคั่ง และพระคเณศ เทพเจ้าแห่งการกำจัดอุปสรรคทั้งปวงโดยเมื่อถึงวันเทศกาลทุกบ้านในบ้านจะทำความสะอาดบ้านให้สะอาดที่สุด เชื่อว่าพระลักษมีจะทรงมาเยือนบ้านที่สะอาดและนำความมั่งคั่งและโชคลาภมาสู่บ้านหลังนั้น รวมถึงผู้คนจะจุดไฟจากตะเกียงและเทียนหอมประดับตกแต่งภายในบ้านอย่างสวยงาม โดยเชื่อว่าการจุดเทียนนั้นคือการอัญเชิญพระลักษมีมาเยือนบ้าน นอกจากนี้ตามความเชื่อของชาวฮินดูหากนำดอกไม้และใบมะม่วงมาแขวนไว้บริเวณประตูบ้านและหน้าต่าง จะเรียกสิ่งที่ดีงามเข้ามาในบ้านด้วย

นอกจากการนำดอกไม้แขวนที่ตัวบ้าน การทำความสะอาดบ้าน และการจุดไฟจากตะเกียงดูสวยงามแล้ว งานเทศกาลแห่งไฟนี้ยังถือว่าเป็นการพบปะกันของครอบครัว เพื่อน รวมถึงเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งแต่ละบ้านจะมีการแลกเปลี่ยนขนมหวาน ของขวัญต่างๆ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง จึงทำให้เป็นเทศกาลหนึ่งที่มีความสุขและรื่นเริงของชาวอินเดีย ทุกชนชั้น ทุกวรรณะ และทุกศาสนาด้วย