เทศกาล นวราตรี

อินเดียเป็นแหล่งรวมอารยะธรรมศาสนาหลายอย่างอยู่ที่นั่นและเทศกาลที่อุทิศตนเพื่อ การสักการบูชาประจำปีแด่พระแม่ทุรคา คำว่า นวราตรีนั้น หมายถึงคำว่า เก้าคืน ในภาษาสันสกฤต ในช่วงเก้าคืนนี้จะมีการบูชา พระแม่ทุรคาและพระแม่ปารวตีในภาคปางต่างๆเก้าปางด้วยกัน และในวันสุดท้าย คือ วันที่สิบมักจะเรียกว่าเป็น วันวิชยาทศมี หรือ วันดุเซร่า ซึ่งเป็นวันที่สำคัญสุดของเทศกาลนี้ และมีการเฉลิมฉลองทั่วไปทั้ง ประเทศอินเดียงานนวราตรี ถ้าแปลตรงตัว ก็คือ เก้าคืน นั่นเอง เป็น งานเทศกาลที่อุทิศตนเพื่อ การสักการะบูชาประจำปีแด่พระแม่ทุรคา และเพื่อ เป็นการฉลองชัยชนะขององค์พระแม่มหาทุรคาที่ปราบมหิงษาสูรได้สำเร็จ หลังจากต่อสู้กันมาเป็น 9 วัน 9 คืน และสามารถปราบได้ในวันที่ 10 ซึ่งเรียกว่า วันชัยทัสสมิ ซึ่งทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขก สีลม ได้จัดให้มีงานแห่อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้สานุศิษย์และผู้ศรัทธาได้ร่วมกันสักการะองค์พระแม่และทวยเทพเทวะทั้งหลายอย่างทั่วถึง และในปีนี้ 2557 งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. ถึง 3 ต.ค. และวันสุดท้ายของพิธีนวราตรี ก็คือวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 นั่นเอง ในประเทศอินเดีย ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญ มีการเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศเลยทีเดียว จะเรียกเทศกาลนี้ว่า เทศกาลดูเซร่า ซึ่งจะแตกต่างกันตามพื้นที่ ส่วนเทศกาลนวราตรีในประเทศไทยนั้น ได้อิทธิพลมาจาก รัฐทมิฬนาฑู ในอินเดีย แบ่งเป็นการบูชาเทพนารีสามองค์ คือ พระลักษมี พระสรัสวดี และพระอุมาเทวี แบ่งเป็นองค์ละ 3 คืน เป็นเวลา 9 คืน