เทศกาลสงกรานต์

  ทุกวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปีประเทศไทยรวมถึงประเทศใกล้มีเทศกาลเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานอย่าง เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวไทย, ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์ รวมถึงบางส่วนของมณฑลยูนานของจีน  ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเพณีเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย เทศกาลสงกรานต์นั้นตามความเชื่อของชาวเอเชียนั้นเชื่อว่า ขึ้นวันขึ้นปีใหม่  สันนิฐานว่าสงกรานต์นั้นถือกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย

สงกรานต์ถือว่าเป็นวันมงคล ตามความเชื่อว่าเป็นวันดี วันที่ครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ประเพณีดังกล่าวนั้นบุตรหลานมักจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รวมถึงการสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว เดิมวันที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายนซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีการแบ่งพิธีกรรมที่แตกต่างออกไปตามประเทศในช่วงเทศกาลนี้ สำหรับประเทศแบ่งเป็นวันที่ 13 คือ วันแห่ขบวนพระเพื่อสรงน้ำพระ วันที่ 14 คือ วันที่รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทุกครอบครัวจะเตรียมขันน้ำผสมน้ำอบหรือดอกมะลิ แล้วนำมารดตามลำตัวของผู้ใหญ่เพื่อให้เป็นมงคล และวันที่ 15 จะเป็นวันครอบครัว

จุดเด่นของเทศกาลนี้คือ การเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีการสาดน้ำใส่กันเพื่อคลายร้อน สำหรับในประเทศไทยนั้น เทศกาลสงกรานต์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มาก มีชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมเทศกาลสงกรานต์นี้ ปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงท่องเที่ยวว่าเป็น Water Festival หรือ เทศกาลแห่งน้ำ