เทศกาลงานบุญบั้งไฟ

เทศกาลทั่วโลก บุญบั้งไฟ

เทศกาลงานบุญบั้งไฟ หรือ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานเทศกาลหนึ่งของไทยที่มีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดและจัดขึ้นทุกจังหวัดทางภาคอีสาน รวมไปถึง สปป.ลาว มีความเชื่อในเรื่องของการขอฝนฟ้าอากาศให้ตกตามฤดูกาล ขอให้ปลูกข้าวและพืชพรรณให้เจริญงอกงาม โดยงานบุญบั้งไฟนั้นมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่อง พระยาคันคาก โดยกล่าวถึงชาวบ้านจะจัดงานบุณบั้งไฟโดยการยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ตามความเชื่อของชาวอีสานเชื่อกันว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านจะบูชาพระยาแถนด้วยการจัดงานบุญบั้งไฟ หากหมู่บ้านใดไม่ทำตามจะทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลก่อเกิดภัยแล้งต่างๆในหมู่บ้านนนั้น

เทศกาลงานบุญบั้งไฟ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 หรือในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน ซึ่งจะจัดขึ้นตามจังหวัดในภาคอีสานซึ่งจังหวัดยโสธรจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด มีขบวนแห่บั้งไฟ นางรำ และการประกวดแกะสลักบั้งไฟจากเทียน รวมถึงการแข่งขันยิงบั้งไฟ ซึ่งชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านจะทำบั้งไฟขึ้นเองด้วยวัสดุจากธรรมชาติ โดยบั้งไฟของใครยิงขึ้นสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ มีบางครั้งที่บั้งไฟเกิดการระเบิด ซึ่งบั้งไฟนั้นมีขนาดแตกต่างกันไปซึ่งชาวบ้านจะเรียกบั้งไฟแต่ละประเภทอาทิ บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน บุญบั้งไฟจึงถือว่าเป็นเทศกาลงานบุญที่ยิ่งใหญ่มากของไทย